Toiminta

Yhdistyksen  TOIMINTA-AJATUS on jäsenistön edunvalvonnasta vastaaminen. 

Yhdistyksen TEHTÄVÄnä on jäsenten palvelussuhteiden ehtojen ja työolosuhteiden parantaminen ; jäsenten ammaatillisten, oikeudellsten ja yhteiskunnallisten etujen ja oikeuksien edistäminen ja laajentaminen sekä jäsenten yhteiskunnallisten valmiuksien parantaminen.

TOIMIALUEena Huittisten kaupunki ja srk

 

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA EDUNVALVONTA

Päätehtävänä jäsenistön edunvalvonta ja heidän ammatillisen osaamisensa sekä työhyvinvointinsa edistäminen.

Oikeudenmukaisen palkkausjärjestelmän kehittämisessä olemme aktiivisesti mukana avoimuuden periaatteella.

Meidän tulee olla mukana kehittämässä kunnallista palvelutuotantoa ollaksemme kilpailukykyisiä.

Edunvalvonnan keskeinen tehtävä on työpaikkojen turvaaminen ja palvelusuhde-etujen parantaminen. Olemme aktiivisesti mukana vaikuttamassa siihen, että palvelut säilyvät tulevaisuudessakin kunnan omana toimintana. Samalla on huolehdittava henkilöstön riitävyydestä, osaamisen kehittämisestä ja henkilöstön jaksamisesta. Työhyvinvoinnin parantaminen on keskeisimpiä asioita, mihin yhdistyksemme tulee vaikuttaa. Yhteistoiminnan kehittäminen ja varmistaminen takaavat jäsentemme vaikutusmahdollisuudet.

Tavoittena myös yhdistystoiminnan kehittäminen ja jäsenten huomioiminen sekä yhdistyksen tunnetuksi tekeminen työpaikoilla.

Vuorovaikutuksen lisääminen toimihenkilöidemme ja jäsentemme välillä järjestämällä mm. ammattialakohtaisia tilaisuuksia.

Oikeudenmukaisen palkkausjärjestelmän kehittäminen avoimuuden periaatteella on keskeinen asia tulevina vuosina. 

Luottamusmiehet valvovat ja edistävät jäsenten etuja:

 • paikallisessa sopimustoiminnassa
 • virka- ja työehtosopimusten soveltamiseen liittyvissä asioissa
 • erilaisissa kehittämishankkeissa ja muutostilanteissa
 • työsuojelun ja yhteistoiminnan toteutumisessa
 • työlainsäädännön sosiaalisten palveluiden tuottamisessa

Edunvalvonta tiivistettynä:

 • siihen kuuluvat luottamusmiesverkosto: pääluottamusmies, varapääluottamusmies ja alakohtaiset luottamusmiehet
 • luottamusmiesten ja henkilöstön edustajien toimintaedellytysten tukeminen esim. koulutuksella
 • koulutetun ja riittävän vakituisen oman henkilöstön säilyminen palvelujen tuottajina ; seurataan työpaikkojen rekrytointia ja henkilöstösuunnitelmia
 • alueelliseen ja valtakunnalliseen koulutukseen osallistuminen
 • aluetoimiston järjestämään toimintaan osallistuminen ; alueryhmä
 • pysyvien tehtävien hoitoon vakinaista henkilökuntaa
 • vaikutetaan uusien työpaikkojen syntymiseen
 • työntekijöiden koulutuksen kehittäminen ja turvaaminen
 • kehitetään työyhteisöjä ja työnsisältöjä
 • työnkuormittavuuden ja työolojen seuranta
 • lisätä kustannustietoutta
 • yhteistyö eri tahojen kanssa