Työvapaatuet

TYÖVAPAATUET

 

ISYYSVAPAA   muuttuu palkalliseksi kuuden ensimmäisen arkipäivän osalta kunta-alalla mikäli sovitut ehdot täyttyvät

HOITORAHAA   saa alle 3-vuotiaan lapsen kokopäiväiseen tai osa-aikaiseen hoitamiseen. Lisäksi osittaista hoitorahaa voi hakea eka- ja tokaluokkaisista lapsista, jos työajan lyhentämisestä sopii työnantajan kanssa.

OPINTOVAPAAN   ajalle voi hakea opintotukea tai vaihtoehtoisesti aikuiskoulutustukea, jota saa enintään 18 kk

OSA-AIKALISÄÄ   saa työntekijä, joka lyhentää vapaaehtoisesti työaikaansa. Asiasta sovitaan työnantajan kanssa ja tilalle palkataan työtön työnhakija. Lisää saa korkeintaan vuoden.

VUOROTTELUVAPAALLA   työntekijä jää kokonaan pois töistä ja hänen tilalleen palkataan työtön. Vapaa kestää 100-360 kalenteripäivää ja siitä saa vuorotteluvapaakorvauksen. Asia sovitaan työnantajan kanssa.

Työhistoriaa on oltava vähintään 16 vuotta. Jaksotetun vapaan yhden vapaan kesto on 100 päivää. Jaksojen ajankohtia voi muuttaa vielä vapaan aikana.

Vapaalta ei voi siirtyä suoraan vanhuuseläkkeelle. Käytännössä 60 vuotta täyttäneet eivät voi jäädä vuorotteluvapaalle.

Jaksotetussa vapaassa yläikärajaa sovelletaan ensimmäisen jakson alkaessa. Myöhemmät jaksot voivat alkaa sen jälkeen, kun on täyttänyt 60 vuotta

OSA-AIKAELÄKETTÄ   voi hakea, jos osa-aikainen työ vähentää ansiota 35-70 prosentiin kokoaikaisen työn ansiosta. 1953 ja sen jälkeen syntyneillä ehtona on 60 vuoden ikä. Muilla 58 v.