Työttömät

 

2017 kansaneläkeindeksin leikkauksesta johtuen kaikilta työttömiltä tulot alenevat 4 - 12€ / kk

Korotettua ansio-osaa saavien tulot vähenevät, koska päivärahan laskennassa käytettävät tulot pienenevät.

Omaehtoiseen koulutukseen ei tule enää 9€:n kulukorvausta

Palkkatuetusta työstä vain osa ( 75 % ) kerryttää työssäoloehtoa, paitsi ikääntyneillä.

TE-toimisto haastattelee työttömän työnhakijan kolmen kk:n yhtäjaksoisen työttömyyden jälkeen.

Työttömällä on mahdollisuus pyytää ennakkomaksua työttömyyskassalta. Näin voidaan vähentää työttömyysturvan maksuun liittyvää viivettä, kun työtön ottaa vastaan lyhytkestoista työtä.

Uusi liikkuvuusavustus : matka-avustus ja muuttokustannusten korvaus yhdistettiin.

Työmatkan kesto kokoaikatyössä yli 3 tuntia tai osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä. Työn kesto vähintään kaksi kk. Maksetaamn todellisista työpäivistä.

Voi hakea takautuvasti kolmen kuukauden ajan.

700€/kk maksetaan korkeintaan 2 kk

-työttömän edellytetään käyttävän omaa autoa myös silloin, kun työ sijaitsee työssäkäyntialueen ulkopuolella eli yli 80 km:n päässä. Oman auton hankkimista ei edellytetä.

Työstä kieltäytymisestä johtuva karenssiaika 90 päivää

 

Päiväraha 2018:

perusosa  32,40€

lapsikorotus 2018 yhdestä 5,23, kahdesta 7,68, kolmesta ja useammasta 9,90€

 

Omavastuuaika on 5 täyttä työpäivää 1.1.18 alkaen

Ansioturvan työssäoloehto on 26 viikkoa

Alle kolmen vuoden työhistorialla ansiosidonnaisen kesto on 300 päivää.

Muutoin 400 päivää, mutta enimmäiskesto säilyy 500 päivänä niillä, jotka ovat vähintään 58v. työssäoloehdon täyttyessä.

 

Soviteltuun päivärahaan

 suojaosa, jonka ylittävät tulot vaikuttavat päivärahan määrään. Suojaosa on neljän viikon hakujaksolla 279€ ja kuukaudessa 300€. Soviteltu päiväraha voi lapsikorotuksineen olla yhdessä työtulon kanssa enintään ansiopäivärahan perusteena olevan palkan suuruinen. nykyisellään se on voinut olla 90% tuosta määrästä.

 

Verokorttia ei tarvitse toimittaa työttömyyskassalle.

Työttömyyskassa saa suoraan verottajalta henkilön veroprosentin. Ansiopäivärahasta tehtävä ennakonpidätys on tämä prosentti + kaksi prosenttiyksikköä. Ennakonpidätys on vähintään 20%.

Mikäli päivärahan ennakonpidätysprosenttia halutaan muuttaa, tulee verottajalta toimittaa työttömyyskassalle muutosverokortti, joka on annettu nimenomaan työttöömyysetuutta varten.

 

Lähetä kopio saamasi muun sosiaalietuuden päätöksestä heti vuoden alussa.Työttömyysetuutta vähentäviä sosiaalietuuksia ovat esim. osa-aikaeläke, osatyökyvyttömyyseläke, lasten kotihoidontuki.

 

Lisäpäivillä tarkoitetaa sitä, että henkilö voi tietyillä edellytyksillä saada ansiopäivärahaa, vaikka 500 päivän enimmäisaika täytyy. Lisäpäiväoikeus riippuu henkilön syntymävuodesta.

Vuonna 1957 tai sen jälkeen syntyneillä lisäpäiväoikeus voi alkaa, jos henkilö on täyttänyt 61 vuotta, kun 500 päivän enimmäisaika tulee täyteen. Työhistoriaedellytys on edeltävien 20 vuoden aikana vähintään 5 vuotta työtä.

Ennen vuotta 1950 syntynyt työtön voi saada ansiopäivärahaa lisäpäivien perusteella siihen asti kunnes hän täyttää 60 v. Näin menetellään, jos hän on täyttänyt 57v. ennen kuin 500 päivää täyttyy. Tämän jälkeen voi hakea työttömyyseläkettä.

 

60-vuotiaat tulevat kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin

 

1.2.2012 pitkäaikaistyötön voi saada vanhuuseläkkeen 62-vuotiaana ilman varhennusvähennystä.

Oikeus eläkkeeseen on työttömällä, joka on - syntynyt 1950 tai sen jälkeen

- on täyttänyt 62 vuotta

- on saanut päivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana vähintään yhdeltä päivältä

Jos ei halua vielä vanhuuseläkettä, voi hakea lisäpäivinä maksettavaa päivärahaa 65-vuotiaaksi asti. Sen jälkeen hän siirtyy normaalisti vanhuuseläkkeelle.

Eläkettä haetaan eläkelaitokselta ja/tai Kelalta. Takautuvasti ei voi hakea. Hakemukseen liitetään työttömyyskassan kirjoittama todistus lisäpäivien maksamisesta.

 

Ilmoita poissaolot itse työttömyyskassalle päivärahahakemuksen yhteydessä ja syy poissaoloon.

Te-toimisto ei enää anna lausuntoa, jos työnhakija on poissa työllistymistä edistävistä palveluista oman tai alle 10 vuotiaan lapsen sairauden takia.

Hakijan oman sairauden ajalta voidaan päivärahaa maksaa kolmelta ensimm. päivältä oman ilmoituksen mukaan ja lapsen sairaudesta neljältä päivältä.

Hakijan neljännestä sairaspäivästä eteenpäin on oltava lääkärin- tai terveydenhoitajantodistus.   Lapsesta ei todistusta tarvita, koska viidennestä päivästä eteenpäin päiväraha hylätään.

 

Vuorotteluvapaan sijaisuus

Syyskuun alusta 2014 sijaisen on oltava työttömänä vähintään 90 päivää vapaata edeltävän 14 kuukauden aikana. Lisäksi oltava työttömänä työnhakijana välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista.

Paitsi

jos sijainen on alle 25 tai yli 55 vuotias tai jos hän on alle 30 vuotias ja suorittanut ammatti- tai korkeakoulututkinnon vuoden sisällä vapaan alkamisesta, ei 90 päivän työttömyyttä kuitenkaan edellytetä. Vanha yhden päivän sääntö riittää