Eläkeläiset

Eläkeläisten jäsenmaksuasiat JÄSENASIAT - sivulla

 

 

Ilmoita eläkkeelle jäämisestäsi jäsenpalveluyksikköön itse tai jäsenasiainhoitajan kautta. Kerro samalla haluatko säilyttää sekä liiton että kassan jäsenyyden. Jos sinulle on myönnetty pysyvä täysimääräinen eläke, kannattaa erota työttömyyskassasta. Ero ilmoitetaan kirjallisesti jäsenpalveluyksikköön.

 

Yhdistyksessämme on nyt 60 eläkeläisjäsentä.

 

Osa-aikaeläke poistuu 2017 -> osittainen varhennettu vanhuuseläke. 61 vuotiaana voi siirtyä, mutta pienentää tulevaa eläkettä

Osa-aikaeläkkeellä olevan työaika voi vaihdella viikottain, mutta sen tulee tasoittua sovitun tasoitusjakson aikana. Jokaisen osa-aikaiseksi siirtyvän on sovittava työnantajan kanssa se, miten työaika ja eläkeaika sovitetaan kalenteriin.

Lomaoikeuteen osa-aikaeläke ei vaikuta, mutta vuosiloma-ajan palkka lasketaan osa-aikatyön mukaan eli siinä huomioidaan työajan lyheneminen. Vuosiloma-ajan palkka on aina lomallelähtöajan palkka eli sen suuruus määräytyy sillä hetkellä, kun osa-aikatyö alkaa. Siksi osa-aikaeläkkeelle lähtijän kannattaa pitää ensin mahdollisimman paljon kokoaikatyöstä ansaitsemiaan lomia pois. Sovi työnantajan kanssa siitä, että pidät mahdollisimman paljon lomista lomakaudella (touko-syyskuu) ja jätät talveen vain sen mitä on pakko.

 

Vanhuuseläke nousee 2017 jälkeen 63 vuodesta lähtien kolmella kuukaudella joka vuosi. Uudet ikärajat koskevat 1955 ja sen jälkeen syntyneitä. Esim. 1956 syntyneen ikäraja on 63v 6 kk.

Jokaiselle 1955 ja sen jälkeen syntyneelle määritellään lisäksi laskennallinen tavoite-eläkeikä, joka on korkeampi kuin eläkeiän alaraja. Esim. 1960 syntyneellä tavoite-eläkeikä on 66v 1kk vaikka alimmillaan hän voisi jäädä eläkkeelle 64v 6kk.

Lykkäyskorotus korottaa eläkkeelle lähtöä siirtävän eläkettä 0,4 %/kk eläkeiän alarajalta lukien. Tämä 1,5%:n peruskarttuman lisäksi.