jäsenkirjetalkoot 2016

Palkkatuloa saava jäsen :

Tarkista palkkakuitistasi, että työnantaja on perinyt jäsenmaksun, sillä vastuu jäsenmaksun maksamisesti on aina jäsenellä.

Jos työnantaja ei peri jäsenmaksua, jäsenasiainhoitaja tilaa pankkisiirrot liitosta tai voit tilata ne myös itse jäsenyksiköstä Jäsenpalvelu 24h- sivuilla. Vuonna 2015 liiton ja työttömyyskassan yhteinen jäsenmaksu on 1,38% ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta. Työttömyyskorvauksesta kassa ottaa suoraan jäsenmaksun; samoin vuorotteluvapaakorvauksesta.

Osa-aikaeläkeläiset ja osatyökyvyttömyyseläkeläiset maksavat vain palkkatulosta. Samoin osa-aikalisällä olevat maksavat vain palkkatulosta.

 

Pysyvällä eläkkeellä tai työkyvyttömyyseläkkeellä on mahdollista jatkaa jäsenenä. Tämän vuoksi jäsenen tulee ilmoittaa joko jäsenasiainhoitajalle tai suoraan jäsenyksikköön eläköitymispäivämäärä, jonka perusteella jäsenelle lähetään tilisiirto kerran vuodessa 96€ tai pyydettäessä kahdessa erässä.Tällöin jäsen säilyttää jäsenoikeutensa ja -etunsa kuten jäsenvakuutuksen.

 

Ammattia harjoittava, yrittäjäksi ryhtyneen jäsenen jäsenmaksu on 20€ / kk

 

Jos jäsen haluaa erota, hän tekee kirjallisen ilmoituksen yhdistykselle tai liiton jäsenyksikköön. Sähköpostikin käy, kun mukana on jäsennumero. Ilmoituksessa pitää olla ero sekä liitosta että työttömyyskassasta.

Jos eron jälkeen tekee vielä töitä samalla työnantajalla, on jäsenen vietävä palkanlaskijalle jäsenmaksun peruutusilmoitus. Sen saa jäsenasiainhoitajalta ( Seijalta )

Liitto ei tee automaattisesti muutoksia jäsenyyteen vaan siihen tarvitaan jäsenen tahdonilmaisu.

 

Päätoimiset opiskelijat :

ovat maksuvapautettuja liiton jäsenmaksuosuudesta. Kuuluessaan työttömyyskassaan, he maksavat vain työttömyyskassan jäsenmaksun 0,38% ansiotulostaan. Opiskelun alkaminen ilmoitetaan jäsenyksikköön tai jäsenasiainhoitajalle. Jos työnantajalla on jäsenmaksun perintävaltakirja, se tulee peruuttaa. Kaavakkeen saa jäsenasiainhoitajalta. Palkkatulon työttömyyskassan jäsenmaksun opiskelija maksaa itse viitteellä, jonka saa Jäsenpalvelu 24h:sta tai jäsenasiainhoitajan kautta.

Jos on liittynyt tähän liittoon opiskelun aikana, pitää valmistumisen jälkeen työpaikan saatuaan täyttää jäsenmaksun perintäkaavake ja toimittaa se palkanlaskijalle. Tietysti voi maksaaa myös itse.

Maksuvapautukset:

  • äitiys-,isyys- tai vanhempainlomalla tai lakisääteisellä hoitovapaalla
  • sairauslomalla (työkyvyttömyyseläke, kuntoutustuki)
  • opiskelemassa
  • työtön ilman kassan päivärahaa
  • työmarkkinatuella ja työllistämistuella työelämävalmennuksessa

Tärkeää ilmoittaa maksuvapautuksesta jäsenasiainhoitajalle tai suoraan liittoon netissä Jäsenpalvelu 24 h. Jos vain jättää maksut maksamatta ilman ilmoitusta, joutuu ns. rästilistalle ja silloin on vaarassa tulla erotetuksi liitosta.

Jäsenpalvelu 24h:ssa voi tilata itsemaksavan maksuviitteet ja/tai muodostaa maksuviite puuttuvalle ajalle - maksaminen onnistuu vaikka heti verkkopankkilinkistä.

Maksuviitteet voi pyytää myös puhelimitse jäsenyksiköstä.

JHL:n jäsensivuilla hoituvat useimmat tavalliset jäsenasiat yhteys- ja ammattitietojen päivityksistä lomapaikkojen varaukseen ja koulutushakuun. Ja paljon paljon tietoa.