Kunta-alan unioni on muuttanut nimensä Julkisen alan unioniksi (JAU). Sen muodostaa edelleen JHL ja Jyty. JAU edustaa n. kolmasosaa kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevistä ja tulevaisuudessa myös maakuntiin siirtyvää henkilöstöä.

28.12.2017